św. Tomasz Apostoł

O życiu św. Tomasza wiemy tylko, to co nam mówi Ewangelia. Św. Tomasz wymieniany jest we wszystkich 4 wykazach Apostołów z Ewangelii. Wymieniany jest zazwyczaj pośrodku listy Apostołów. Oznacza to, że nie przyłączył się do Jezusa jako pierwszy, ale również nie jako ostatni.

Po raz pierwszy Pismo Święte mówi nam o Tomaszu, gdy Tomasz, świadek niedawnych „zamachów” na Jezusa, wyraził wole pełną rezygnacji by pójść z Jezusem do Jerozolimy:

Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć.” (J 11,16).

Po raz drugi Pismo Święte okazuje nam Tomasza podczas Ostatniej Wieczerzy. Podczas mowy pożegnalnej Jezusa w wieczerniku, Tomasz zwraca się do Jezusa:

Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.” (J 14, 5-7)

Po raz trzeci Pismo Święte wspomina Tomasza, gdy po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Apostołom, wśród których nie było Tomasza. Tomasz dowiedziawszy się o tym, wyraża powątpiewanie:
„Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (J 20, 24-29)

To dzięki Tomaszowi mamy tak „namacalne” potwierdzenie wiary naszej i Apostołów w Zmartwychwstanie Pana.

Po raz czwarty Pismo Święte wymienia Tomasza jako świadka cudownego połowu ryb po Zmartwychwstaniu: „Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.” (J 21, 2)

Z tego fragmentu dowiadujemy się jakoby Tomasz był również rybakiem.

W Piśmie Świętym Tomasz pojawia się z przydomkiem Didymos, co miałoby znaczyć jakoby Tomasz był bliźniakiem (z gr. didymos – znaczy tyle co bliźniak).

Według tradycji św. Tomasz dotarł z głoszeniem Ewangelii do Indii. Św. Tomasz jest głównym patronem Indii.

Do reformy liturgicznej w roku 1969 Kościół obchodził wspomnienie św. Tomasza 21 grudnia. Ponieważ dzień ten wypadał w Adwencie, Kościół przeniósł wspomnienie św. Tomasza na 3 lipca.Święty Tomaszu, wspomagaj nas w drodze do świętości, a jako patron naszej parafii upraszaj u Boga łaski dla całej naszej wspólnoty parafialnej. AMEN.