Historia

Od przynajmniej początków XIX wieku na terenie dzisiejszej Parafi św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim istniała parafia unicka (grecko-katolicka). W 1835 roku, z fundacji Zamoyskich została zbudowana cerkiew, która dzisiaj funkcjonuje jako kościół parafialny. W 1870 roku Parafię z greko-katolickiej zamieniono na prawosławną. Do czasu postania w Majdanie Sopockim parafii rzymsko-katolickiej, wierni tego wyznania należeli do Parafi łacińskiej w Józefowie Biłgorajskim.


31 maja 1919 r. biskup lubelski Marian Leon Fulman erygował w Majdanie Sopockim Parafię Rzymskokatolicką. Powstała ona w skutek podziału Parafii w Józefowie. Na początku w Parafii pracowali Ojcowie Redemtoryści. Następnie duszpasterstwo przejeli księża diecezjalni.


W czasie II Wojny Światowej, w 1940 r. katolikom odebrano kościół i oddano go prawosławnym. Ówczesnego proboszcza ks. Henryka Blicharskiego oraz organistę Jana Gąsiorka aresztowano a następnie przewieziono do obozu koncentracyjnego Aushwitz, gdzie obydwaj zginęli. Następnie w parafii pracował ks. Józef Gonkowski, którego następnie również aresztowano, ale na szczęście po krótkim czasie zwolniono z aresztu. W czasie okupacji wierni zbierali sie w domu Antoniego Kołodziejczyka.


Po wojnie życie parafialne wróciło do normy. W 1947 r. przybyły do Majdanu Sopockiego siostry felicjanki. Początkowo pracowały jako nauczycielki, przedszkolanki, a nawet przez kilka lat jedna z nich była kierowniczką szkoły podstawowej. W 1950 r. w miejsce starej, drewnianej dzwonnicy stojącej obok kościoła postawiono nową murowaną, w której wiszą trzy dzwony. W  1966 r. postawiono nową plebanię. W 1970 r. wykonano nowe tynki na zewnątrz i renowację dachu na kościele. W r. 1973 został założony nowy cmentarz. W 2002r. kościół został pokryty blachą miedzianą. Zostały też wymienione okna, a wokół kościoła położono chodnik z kostki. W 2014r. została położona nowa posadzka.

 

W 1982r. zostały wybudowane kościoły filialne w Ciotuszy Nowej pw. Matki Bożej Częstochowskiej i w Oseredku pw. św. Maksymiliana. Zostały pośwęcone 10.10.1982r. przez bpa Bolesława Pylaka. W ostatnich latach kościoły te zostały wyposażone w nagłośnienie, tabernakula i inne potrzebne sprzęty, pokrto dachy nową blachą. Zostały wymienione okna. W Ciotuszy Nowej wstawono nowe ławki, ołtarz, ambonkę, oraz została położona posadzka granitowa.