Artykuły, galerie fotografii i listy plików

NIE BÓJCIE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI! – taki oto tytuł nosiło przedstawienie zaprezentowane przez młodzież naszej parafii w dniu 20 października, z racji obchodów Dnia Papieskiego. Dwudziestu dwóch młodych aktorów, pod kierownictwem ks. Pawła, chciało przede wszystkim pokazać, że święci to byli zwyczajni ludzie.

W niedzielę 13 maja, obchodziliśmy uroczystość odpustową w kościele w Ciotuszy ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Mszy św. odpustowej przewodniczył i poprowadził procesję eucharystyczną Ks. Prałat Stanisław Tymosz, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Eucharystię koncelebrowali: Ks. Wiesław Knap, rodak z naszej parafii, Ks. Marek Sobiłło, były wikariusz naszej parafii, który wygłosił homilię oraz Ks. Proboszcz Dr Krzysztof Śniosek. Wszyscy księża celebrowali Mszę św. w intencji parafian. Nie brakowało intencji do dziękczynienia Panu Bogu. Kościół w Ciotuszy obchodził 30-tą rocznicę rozpoczęcia budowy. Również Ksiądz Prałat w tym roku będzie obchodził jubileusz 30-tolecia święceń kapłańskich. W swojej homilii Ks. Marek zwrócił uwagę na postać św. Stanisława, "który jako odważny pasterz nie bał się upomnieć nawet króla Polski, gdy widział naganną postawę króla wobec poddanych. Nas również powinna cechować taka postawa pełna miłości, która nie boi się prawdy. Miłości, która jest prawdą".

W całej Polsce dzień 14 sierpnia był w tym roku szczególnie uroczyście obchodzony. Tego dnia dobiegł końca rok poświęcony postaci św. Maksymiliana Marii Kolbe. Rok kolbiański został ustanowiony w 70 rocznicę śmierci jednego z wybitniejszych postaci XX wieku - św. Maksymiliana. Urodził się on w 1984 roku w Zduńskiej Woli, w robotniczej rodzinie. Od dziecka był pobożny, szczególny kult żywił ku Maryi Niepokalanej. Po nauce w liceum we Lwowie wstąpił do zgromadzenia Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Po studiach w Rzymie, założył na ziemi ofiarowanej mu przez posiadacza ziemskiego, w Teresinie koło Sochaczewa, olbrzymi, jak na ówczesne czasy klasztor - Niepokalanów, który zajmował się nie tylko duszpasterstwem tradycyjnym, ale również słynął i do tej pory słynie z działalności w środkach społecznego przekazu - wydaje czasopismo "Rycerz Niepokalanej" oraz prowadzi "Radio Niepokalanów". Św. Maksymilian pracował również jako misjonarz w Japonii. Gdy już św. Maksymilian wrócił do kraju, został wraz z innymi franciszkanami aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Oddał tam dobrowolnie swoje życie dnia 14 sierpnia 1941 r., w zamian za życie Franciszka Gajowniczka, męża i ojca kilku dzieci. Rajmund (takie jest jego imię chrzcielne) Kolbe został beatyfikowany przez papieża Pawła VI, a błogosławiony Jan Paweł II ogłosił go świętym. Również nasza parafia uroczyście obchodziła zakończenie roku św. Maksymiliana. 14 sierpnia zebrani w kościele filialnym w Oseredku, któremu patronuje św. Maksymilian Maria Kolbe, dziękowaliśmy Bogu Najwyższemu, za to że objawił swoją Miłość w postaci św. Maksymiliana. Sumie odpustowej przewodniczył i wygłosił Słowo Boże ks. dr Robert Strus, dyrektor Szkoły Katolickiej im. św. Ojca Pio w Zamościu. Ksiądz Robert w homilii przypomniał nam życiorys św. Maksymiliana, ukierunkowując nas na szczególny wymiar śmierci św - oddanie swego życia w obronie rodziny. Dziś tak wielu mężczyzn nie potrafi odnaleźć się w roli ojca. Te zmiany w mentalności ludzkiej są wynikiem szeroko zakrojonej polityki XX i XXI wieku, godzącej w instytucję rodziny, jako fundamentalnej jednostki społecznej, zwłaszcza w osobę głowy rodziny - ojca. Kaznodzieja zwrócił naszą uwagę na to co z pozoru wydaje się tak oczywiste, a tak naprawdę często bywa obce wielu rodzinom - wzajemny dialog. Gdy zaistnieje on na powrót w rodzinach, wtedy będą one znów silne wzajemną miłością. Po Mszy św. została odmówiona koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji, by Pan Bóg bronił ludzkość od takich kataklizmów jak bestialska II Wojna Światowa. Następnie odbyła się procesja eucharystyczna, której przewodniczył ks. Robert Strus.

19 czerwca 2011 r. podczas Mszy św. o godz 12:15 dziękowaliśmy Panu Bogu za posługę ks. Krzysztofa i ks. Marka, którzy obchodzili rocznice swych święceń. Ks. Krzysztof Śniosek obchodził 15 rocznicę, a ks. Marek Sobiłło - 8 rocznicę święceń prezbiteratu. Po Mszy św. życzenia złożyli przedstawiciele Parafii oraz władze samorządowe: pan Jan Fila - wicestarosta tomaszowski, pan Franciszek Kawa - Wójt Gminy Susiec, pan Wiesław Ćmiel - Przewodniczący Rady Gminy oraz pani Kamila Sobolewska - Radna Rady Gminy, przewodnicząca Komisji ds. Oświaty i Kultury. Jak również młodzież naszej parafii. W naszych modlitwach nie zapominajmy o kapłanach, którzy pracują wśród nas.

9 czerwca 2011 r. odbyła się Pielgrzymka dzieci, które w tym roku przyjęły Pierwszą Komunię Świętą oraz dzieci, które obchodziły rocznicę przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Celem Pielgrzymki było Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Po drodze dzieci zwiedzały Arboretum w Bolestraszycach.

31 grudnia 2010r. o godzinie 17:00 w kościele parafialnym zgromadziliśmy się, aby podziękować Bogu za ubiegły rok, przeprosić za nasze grzechy, zaniedbania i błędy oraz powierzyć nasze troski, z którymi zmierzymy się w roku 2011.

W dniach 11-13 grudnia 2010r. wspólnota naszej Parafii przeżywała rekolekcje Adwentowe. Prowadził je ks. Bartłomiej Garczyński - student KUL. Ksiądz Bartłomiej przypominał, że Bóg pragnie, abyśmy zostali Jego przyjaciółmi. Modlitwa jest odpowiedzią na to zaproszenie do przyjaźni z Bogiem. Aby żyć w przyjaźni należy być człowiekiem sumienia, który nie lęka się przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Owocem przyjaźni jest miłość, którą należy dzielić się z innymi.

Zdjęcia z dożynek parafialnych z dnia 5 września 2010

Zdjęcia z sumy odpustowej w Oseredku z dnia 8 lipca, ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbe. Mszy św. za parafian przewodniczył i homilię wygłosił ks. Rafał Ćwikła, wikariusz z parafii Górecko Kościelne a zarazem rodak ks. proboszcza, pochodzący z parafii Potok Górny. Mszę św. koncelebrował ks. proboszcz Krzysztof Śniosek, który modlił się za zmarłego niedawno śp. ks. prałata Zygmunta Malackiego, proboszcza parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie pracował bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

3o lipca o godz. 9:00 piętnastoosobowa grupa ministrantów wraz z Księdzem Proboszczem Krzysztofem wyruszyła z Majdanu Sopockiego na rajd rowerowy do Sanktuarium Pani Roztocza. Przejeżdżaliśmy przez Husiny, gdzie zatrzymaliśmy się nad źródełkiem. Następnie odwiedziliśmy Kaplicę i Rezerwat Świętego Rocha. Przejeżdżaliśmy obok zalewu, gdzie zatrzymaliśmy się na chwilę. Następnie dojechaliśmy do celu naszej wyprawy - Sanktuarium Matki Bożej Krasnobrodzkiej. Po wspólnej modlitwie pojechaliśmy do Kaplicy Objawień. Później zatrzymaliśmy się na chwilkę przy rynku krasnobrodzkim, aby coś zjeść i chwilę odpocząć. Po miłej chwili rekreacji obok fontanny, tak jak Trzej Królowie inną drogą udaliśmy się do domu.

4 lipca 2010r. obchodziliśmy uroczystość Świętego Tomasza Apostoła - patrona Naszej Parafii. Kaznodzieją tego dnia był ks. kan. dr Michał Maciołek, profesor KUL, który celebrował Sumę odpustową. W homilii ks. Michał przypomniał postawę św. Tomasza, jego wiarę oraz wyjaśnił jaką rolę w życiu chrześcijanina powinna odgrywać radość i przyjemność. Na odpust przybyło wielu parafian i gości. Na Mszy św. byli obecni harcerze z Leżajska, którzy w tym roku obchodzą 100. rocznicę powstania.

25.06.2010 J.E. ks. bp dr Wacław Depo przewodniczył celebrze Eucharystii oraz udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. W homilii ksiądz biskup porównując wiarę do wyprawy w góry, przypomniał, że chrześcijanin powinien pożywiać się Eucharystią oraz odpowiednimi treściami. Eucharystię koncelebrowali ks. dr Mariusz Trojanowski - sekretarz biskupa oraz ks. proboszcz dr Krzysztof Śniosek. Na tej uroczystości był również obecny ks. dziekan Zenon Mrugała. Sakrament Bierzmowania przyjęło 68 młodych chrześcijan, którzy wyrazili swoją chęć do mężnego wyrażania wiary i postępowaniu według jej zasad. Wszyscy uczniowie szkół z naszej parafii podczas tej Eucharystii dziękowali za miniony rok szkolny.

22 czerwca modliliśmy się za naszych zmarłych podczas Eucharystii na cmentarzu parafialnym. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę Ks. Henryka Blicharskiego. Urodził się 14.07.1901r. w Kazimierzu Dolnym. W 1934 roku został mianowany Proboszczem naszej parafii. Wraz z organistą p. Janem Gąsiorkiem, został aresztowany i przewieziony do więzienia w Zamku w Lublinie. Obydwaj 30.07.1941 zostali przewiezienie do obozu w Auschwitz. Ks. Henryk otrzymał nr obozowy: 19550. Zmarł 16.03.1942 w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Na tablicy znajduje się napis: "Nie Masz grobu niech to miejsce będzie wyrazem naszej pamięci.

3 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Podczas Eucharystii, która rozpoczęła się o godz. 9:00, dzieci z klas trzecich obchodziły pierwszą rocznicę przyjęcia Komunii Świętej. Po Eucharystii wyruszyła procesja ulicami Majdanu Sopockiego II.

Zdjęcia z niedzieli biblijnej z Ciotuszy. Uroczysta intronizacja księgi Ewangelii.

Zdjęcia z Sumy Odpustowej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Mszę św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Marek Winiarski, który również wygłosił kazanie odpustowe. Mszę koncelebrował ks. Proboszcz Krzysztof, który Mszę św. sprawował w intencji zmarłych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Zdjęcia z procesji rezurekcyjnej i Mszy św. o godz. 6:00.

Zdjęcia z Drogi Krzyżowej w Majdanie Sopockim, z 28 III 2010 r., XXV ŚDM.

Rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 14 - 16 marca. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Marek Winiarski z diecezji rzeszowskiej, student KUL. Bóg zapłać ks. Markowi za wygłoszone słowa, niejednokrotnie bardzo obrazowe, którymi dzielił się z nami swoją wiarą. W galerii zdjęcia z ostatniej Mszy św. rekolekcyjnej, Drogi Krzyżowej oraz Konferencji dla młodych...

Jasełka przedstawione przez Uczniów Gimnazjum w Majdanie Sopockim w kościele parafialnym dnia 24.01.2010.

Dnia 12 grudnia o godz. 16:00, podczas rekolekcji parafialnych, które głosi o. Sebastian OFM Conv., młodzież pod kierunkiem ks. Sylwestra wystawiła spektakl adwentowy pt. "Stworzenie - pieśń miłości Boga do człowieka", opowiadający jak to Bóg stworzył wszystko i odkupił z miłości. Prezentujemy kilka zdjęć z przedstawienia.

Zdjęcia z wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II, która odbyła się 11 X 2009 o godz. 19:00 w kościele parafialnym.

Odpust Parafialny ku czci patrona parafii św. Tomasza Apostoła obchodziliśmy 5 lipca. Tegoroczny odpust był obchodzony w 90 rocznicę powstania Parafii Majdan Sopocki. Msza jubileuszowa rozpoczęła sie o godz. 12:00 na ołtarzu polowym na terenie kościoła. Sumie odpustowej przewodniczył Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Zamościu ks. prał. dr. Adam Firosz. Koncelebrowali: ks. prał. prof. Stanisław Tymosz, ks. dr Krzysztof Śniosek proboszcz parafii Majdan Sopocki, ks. dr Andrzej Pociask, opiekun młodzieży z Rzeszowa, która w Majdanie Sopockim przeżywała swoje rekolekcje oraz ks. Wiesław Knap pochodzący z tutejszej parafii. Obecni byli również ks. prał. Roman Marszalec były proboszcz tutejszej parafii oraz ks. kan. Zenon Mrugała Dziekan Dekanatu Józefów. Na początku Mszy św. ks. Kanclerz wraz z ks. Proboszczem serdecznie powitali wszystkich zgromadzonych. Ewangelię odczytał ks. Stanisław Tymosz. W homilii ks. Kanclerz Adam Firosz dając za wzór naszego patrona św. Tomasza Apostoła,( który na początku nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie Pana Jezusa, lecz potem uwierzywszy dotarł z Ewangelią na ustach aż do Kalaminy, miasta w Indiach, gdzie w 67 r. zginął śmiercią męczeńską) zachęcał zgromadzonych do odważnego świadectwa naszej wiary. Po Komunii św. ks. prob. Krzysztof Śniosek podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystość, na czele z księżmi oraz parafianom, za pomoc w przygotowaniach do odpustu, po czym ks. Adam Firosz przekazał słowa łączności księdza biskupa Wacława Depo z naszą Parafią i w imieniu ks. bpa Wacława wręczył siostrze Włodzimierze podziękowania za 50 lat ofiarnej służby na rzecz Kościoła (siostra Włodzimiera w tym roku obchodzi jubileusz 50. lat życia zakonnego) . Następnie ks. Kanclerz poprowadził procesję eucharystyczną i pobłogosławił Najświętszym Sakramentem wszystkich zgromadzonych. Następnie ks. prał. Roman Marszalec skierował swoje słowa do zgromadzonych, w których przybliżył epizody z czasów swojej posługi w naszej parafii. BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI, ZA TO ŻE MOGLIŚMY TAK UROCZYŚCIE OBCHODZIĆ 90. JUBILEUSZ POWSTANIA PARAFII MAJDAN SOPOCKI. DZIĘKI SKŁADAMY RÓWNIEŻ KSIĘŻOM I WSZYSTKIM PRZYBYŁYM NA ODPUST PARAFIALNY. DZIĘKI NIECH BĘDĄ RÓWNIEŻ KS. PROBOSZCZOWI KRZYSZTOFOWI I KSIĘDZU WIKARIUSZOWI MARKOWI, SIOSTROM ZAKONNYM, ORAZ PARAFIANOM ZA PRZYGOTOWANIE ODPUSTU.

W sobotę 20 VI w uroczystość Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Majdanie Sopockim odbył sie zlot Legionu Maryi dwóch kurii z regionu Tomaszowskiego. Zlot rozpoczął się różańcem o godz. 9:30 prowadzonym przez legionistów. O godz. 10:00 rozpoczęła się Msza święta, którą sprawowali ks. proboszcz Krzysztof Śniosek oraz ks. Stanisław Gorczyński - opiekun duchowy Legionu Maryi, który wygłosił homilię. W darze nasza parafia otrzymała stułę z wizerunkiem MB Częstochowskiej. Po Mszy świętej legioniści udali się na stołówkę szkolną, gdzie zjedli posiłek i obejrzeli część artystyczną, przygotowaną przez zespół z Majdanu Sopockiego.

Powrót